Речной водозабор Д-ДГН-4000/95-1000. Работа в условиях вакуума на приеме насоса.